مشتریان ایرانی چقدر از خودروی خود رضایت دارند؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که گزارش‌های بررسی و ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی را به‌صورت ماهانه منتشر می‌نماید، در جدیدترین گزارش خود به معرفی میزان رضایتمندی خریداران و مشتریان خودروها در ایران از خودروی خود در شش‌ماهه نخست سال جاری پرداخته است.
این نوزدهمین دوره متوالی است که چنین ارزیابی از مشتریان و در هفت دسته قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون، ۲۵ تا ۵۰ میلیون، ۵۰ تا ۷۵ میلیون، ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون، ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون، ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیون و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شده است. در این تحقیق با ۶۹.۰۷۴ نفر از خریداران ۹۷ خودروی سواری که از ۱۷ شرکت عرضه‌کننده خودرو در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ خودرو خریداری کرده بودند مصاحبه انجام شده است که نتایج نشان می‌دهد رضایتمندی مشتریان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۵ امتیازی برخوردار بوده است. شایان ذکر است رضایت مشتریان خریداران خودرو از کانال‌های غیر رسمی خودرو (gray market) در این تحقیق، مورد سنجش قرار نگرفته است.
نتایج رضایت مشتریان در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ۵۷% خودروها نسبت به سال ۱۳۹۵ از رشد رضایت مشتریان و ۲۳.۵% با افت رضایت مواجه بوده‌اند. شایان ذکر است ۱۹.۵% مدل خودروها برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
نتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول به تفکیک دسته قیمتینتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی کمتر ۲۵ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی ۵۰-۲۵ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی ۷۵-۵۰ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی ۱۰۰-۷۵ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی ۱۲۵-۱۰۰ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی ۲۰۰-۱۲۵ میلیون توماننتایج رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در دسته قیمتی بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان

توسط :
دیدگاه :
درباره نویسنده

Leave a Reply

*

captcha *